De Almeerse sporter in beeld

Privacy Reglement

Almere Lokaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit Privacy Reglement. Almere Lokaal hecht groot belang aan de bescherming van je privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens.

Almere Lokaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Je persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met het doel waarvoor ze zijn verkregen. Zonder je uitdrukkelijke toestemming worden deze gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij Almere Lokaal daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Je persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd.

De gegevens die je verstrekt via email of het contactformulier op onze website worden alleen gebruikt voor de communicaite met jou en worden niet langer bewaard dan voor deze communicatie nodig is.

Almere Lokaal verzamelt automatisch gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens het gebruik van de Almere Lokaal website. Deze informatie bestaat onder meer uit een geanonimiseerd IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt je computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken) dat u gebruikt en de laatst bezochte pagina. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen.

Alle gegevens die op de website van Almere Lokaal staan blijven oproepbaar zolang Almere Lokaal de website beschikbaar stelt.

Onze website heeft niet de intentie persoonlijke gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ almerelokaal.nl.

De website van Almere Lokaal gebruikt alleen cookies om de site goed te laten werken. Dit zijn tijdelijke cookies die geen persoonlijke informatie bevatten.

Almere Lokaal volgt de gebruiker niet en neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Onze website kan (hyper)links naar internetsites van derden bevatten. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat Almere Lokaal de op of via deze internetsites aangeboden diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor risico van de gebruiker. Almere Lokaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van internetsites waarnaar wordt verwezen.

De embedded video player is gehost op een site van een derde partij. Deze partij kan mogelijk cookies plaatsen waarmee mogelijk persoonlijke informatie wordt verzameld door deze derde partij. Almere Lokaal heeft hier geen invloed op. Wij vragen daarom vooraf je toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies. Alleen na toestemming worden deze videos geladen.

Almere Lokaal behoudt zich het recht voor het Privacy Reglement aan te passen. Het is verstandig om het Privacy Reglement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Almere Lokaal je persoonlijke gegevens verwerkt.

Mocht je vragen hebben over dit reglement of bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonlijke gegevens, neem dan contact op met info@ almerelokaal.nl.

Versie: 2018-07-21