De Almeerse sporter in beeld

Informatie

Almere Lokaal is een onafhankelijke organisatie en maakt videoreportages over sporters in Almere. Deze reportages worden op de website www.almerelokaal.nl gepubliceerd.

Voor informatie kunt u het contactformulier gebruiken of mobiel 06 34290391.

Persberichten

Persberichten over lokale sportactiviteiten en evenementen? Neemt u contact op via het contactformulier. Almere Lokaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aangeleverde berichten.

Adverteren?

Adverteren op deze site? Neem contact met ons op via contactformulier .

Disclaimer

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Linken naar het een item op deze website en delen via social media zoals facebook en twitter is toegestaan.

Almere Lokaal zal zich naar alle redelijkheid inzetten voor een juiste weergave van informatie op deze website, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid.

Almere Lokaal kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van de website van Almere Lokaal of de onmogelijkheid deze te gebruiken. Mocht er onjuiste of onvolledige informatie op deze website staan dan wil je ons dan een bericht sturen?

Alle niet-persoonlijke informatie en materialen zoals foto’s en video’s die je Almere Lokaal stuurt zijn op niet-confidentiële basis en mogen door Almere Lokaal vrijelijk en zonder toestemming worden gebruikt. Alle gegevens die je stuurt naar ons dienen juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.